Onze visie op een kwalitatief assessment en development center

We kunnen maar een goed assessment of development center doen als we én het functieprofiel én jouw organisatie grondig kennen. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan het voortraject om de functie, de competenties en de context (de cultuur, het team, de leidinggevende, de werkomgeving) helder te krijgen. 

Daarnaast vinden we het zeer belangrijk dat de deelnemer zich op zijn gemak voelt en zichzelf kan en mag zijn tijdens een assessment of development center. Dit bevordert de openheid en het vertrouwen tussen de deelnemer en de consultant waardoor we uiteraard correcter advies kunnen geven.

We willen tijdens het ganse verloop van het assessment en development center een klankbord zijn voor jouw organisatie. Dit gaat van het mee bepalen en definiëren van de competenties, over het mee nemen van een beslissing (indien gewenst), tot het mee nadenken over een optimaal integratie- en ontwikkelingstraject.

Hura hanteert een snelle en flexibele stijl. We garanderen dat we jouw vraag tot een assessment of development center binnen de tien werkdagen organiseren.