Onze visie op een kwalitatief assessment en development center

We kunnen maar een goed assessment of development center doen als we én het functieprofiel én jouw organisatie grondig kennen. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan het voortraject om de functie, de competenties en de context (de cultuur, het team, de leidinggevende, de werkomgeving) helder te krijgen. 

Daarnaast vinden we het zeer belangrijk dat de deelnemer zich op zijn gemak voelt en zichzelf kan en mag zijn tijdens een assessment of development center. Dit bevordert de openheid en het vertrouwen tussen de deelnemer en de consultant waardoor we uiteraard correcter advies kunnen geven.

We willen tijdens het ganse verloop van het assessment en development center een klankbord zijn voor jouw organisatie. Dit gaat van het mee bepalen en definiëren van de competenties, over het mee nemen van een beslissing (indien gewenst), tot het mee nadenken over een optimaal integratie- en ontwikkelingstraject.

Hura hanteert een snelle en flexibele stijl. We garanderen dat we jouw vraag tot een assessment of development center binnen de tien werkdagen organiseren. 

Snel een genuanceerd inzicht verwerven bij aanwerving of doorstroom: ontdek onze profielscan!

In deze verhitte arbeidsmarkt moet het soms snel gaan wanneer je talent wil binnenhalen. Als dit lukt wil je maar al te graag weten hoe je deze persoon goed kan begeleiden bij de integratie in zijn team en in zijn verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Hura ontwikkelde de ‘profielscan’ zodat HR tijdens het selectieproces heel relevante ondersteunende informatie ter beschikking heeft om de juiste keuzes te maken en om een begeleiding op maat van de nieuwe medewerker op te zetten.