3master

Nieuwe organisatiestructuur zorgt voor meer betrokkenheid en participatie bij 3Master

Door het M-decreet ondergaat het landschap van het buitengewoon onderwijs sterke veranderingen. Daarnaast worden onderwijsorganisaties steeds complexer. Nieuwe beleidsstructuren zijn nodig met een aangepast personeelsbeleid. Hoe pak je dit aan? Scholengroep 3Master uit Kasterlee deed daarvoor een beroep op Hura. Deze groep omvat secundair en basisonderwijs, een internaat en organiseert daarnaast GON-diensten. Een team van gespecialiseerde leerkrachten en verschillende paramedici begeleidt met groot inlevingsvermogen kinderen met leer- en zorgbehoeften. Algemeen directeur Annelies Vandecruys doet het verhaal.

“Veranderingen intern en extern boden de kans om onze beleidsstructuur te veranderen. Scholen zijn traditioneel hiërarchisch georganiseerd.  Daar wilden we vanaf. We kozen resoluut voor een vlakke structuur omdat we geloven dat dit tot meer participatie leidt. Maar we beseften, dit kunnen we niet alleen. Daarom contacteerden we een aantal bureaus. Hura sprong eruit door hun manier van werken die dicht bij de onze staat.”

Autonomie geeft ruimte aan gerichte en intensieve begeleiding

“Samen met Leen van Hura werkten we een nieuwe organisatiestructuur uit, die volledig gericht is op autonomie en beslissingsbevoegdheid voor onze medewerkers. Onze groep bestaat uit verschillende multidisciplinaire teams verantwoordelijk voor specifieke groepen van leerlingen. Daarom is het belangrijk dat onze mensen de nodige ruimte en flexibiliteit krijgen om voor elke leerling zoveel mogelijk te vertrekken vanuit zijn of haar behoeften en sterktes. Dankzij het kwaliteitsvolle grondplan dat we met Leen uittekenden, kunnen we dit verhaal verder uitbouwen. We merken dat onze mensen meer verantwoordelijkheid nemen en beter begrijpen waarom de school in een bepaalde richting gaat. De flexibele structuur zorgt ervoor dat medewerkers onze leerlingen nog gerichter en intensiever kunnen begeleiden. En, het laat ons toe snel te reageren op de toegenomen complexiteit en de nieuwe vereisten van de overheid.”

Alle neuzen in dezelfde richting

Toen 3Master haar Gon-diensten met deze van een andere scholengemeenschap fuseerde, twijfelde Annelies geen seconde om opnieuw Hura te contacteren. Deze keer verzorgde Peter de begeleiding. “Peter bereidde alles grondig voor en organiseerde een hele reeks discussies,” vertelt Annelies. “We hadden dan ook heel wat werk voor de boeg. De aangepaste wetgeving implementeren, een gemeenschappelijke visie en nieuwe doelstellingen ontwikkelen, en dan was er nog het organogram met nieuwe rollen voor iedereen. Peter behield het overzicht en had een duidelijk plan voor ogen. Toen we op het einde de visie uitschreven, konden we heel snel schakelen. Alles was doorgepraat. We wisten van elkaar wat we dachten en alle neuzen stonden in de dezelfde richting.” 

“We trokken dit verhaal ook open naar een deel van het team. Met de nieuwe wetgeving heerste er immers heel wat onduidelijkheid. Tijdens een informatiedag legden we niet alleen de nieuwe structuur uit, maar ook de aangepaste wetgeving. Peter voelde feilloos aan waar de bezorgdheden van de mensen lagen en stuurde waar nodig bij. Deze dag nam heel wat onzekerheid en frustratie weg bij de medewerkers.”

“Dit maakt de samenwerking met Hura zo fijn. Leen luistert tijdens het intakegesprek grondig, analyseert voor elk traject wat er nodig is en stelt de juiste expert voor. Ze werken helemaal op maat en daardoor is de kwaliteit erg hoog.” 

Op zoek naar HR-advies of ondersteuning bij een organisatieontwikkelingstraject?

Neem vrijblijvend contact op