Sanofi Genzyme logo

“Een veertiental supervisors hebben de workshops gevolgd en waren helemaal overtuigd. Ze vonden de sessies zeer interactief en vonden het vooral goed dat ze veel inspraak hebben gekregen bij het opstellen van hun rol en competentieprofiel.”

Chris Stultiens is Training & Development Manager bij Genzyme te Geel. Zij schakelde HURA in voor een project in het kader van het Europees Sociaal Fonds, waarbij men via workshops de rol van de supervisors in het bedrijf over de verschillende afdelingen heen wilde verduidelijken. Meteen werden ook het profiel van de supervisor en zijn competenties vastgelegd, als basis voor persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

Chris: “Een veertiental supervisors hebben de workshops gevolgd en waren helemaal overtuigd. Ze vonden de sessies zeer interactief en vonden het vooral goed dat ze veel inspraak hebben gekregen bij het opstellen van hun rol en competentieprofiel. Uiteindelijk is het voor hen zeer duidelijk geworden wat zowel hun medewerkers, als hun management van hen verwachten. En ze staan daar ook volledig achter.”

‘Soft skills’ komen naar voor

“Tijdens de workshops werden de competentieprofielen met de vijf kerncompetenties van de supervisor vastgelegd. De nadruk lag daarbij op de soft skills: ‘coachen’, ‘empathie’, ‘zelfinzicht en zelfontplooiing’ en ‘communicatie’, en ook een hard skill ‘plannen, organiseren en voortgangscontrole’.

Tegelijkertijd werden ook een aantal gedragsindicatoren uitgetekend.” “De deelnemers aan de workshops vonden dit alles zo boeiend dat de vraag naar een vervolg niet lang uitbleef. Daarom ben ik met een aantal HR-partners, waaronder HURA, rond de tafel gaan zitten en starten we in september een opvolgingstraject: ‘Expedition Competence’. De sterkte hiervan is meteen ook een antwoord op de vraag van de supervisoren naar een ‘360°-feedback’ tool. In plaats van een computergestuurd feedbackprogramma op te starten, krijgen de supervisoren een methode om op permanente basis 360°-feedback te ontvangen van iedereen die met hen samenwerkt. Iedereen, mezelf incluis, stond daar meteen volledig achter. In het traject staan vooral een aantal typische competentievragen centraal: wat wil je met je competenties gaan doen, wat verwacht je in die context van je organisatie en wat wil je zelf doen om je competenties verder te ontwikkelen? Ik ben nu al benieuwd naar de resultaten!”

Op zoek naar HR-advies of ondersteuning bij een organisatieontwikkelingstraject?

Neem vrijblijvend contact op