Heilig Graf voorsprong op morgen logo

“We doen regelmatig beroep op de diensten van Hura, en we zullen dat in de toekomst zeker nog doen!”

Hilde Robrechts is algemeen directeur van de scholengemeenschap Heilig Graf te Turnhout. “Ik doe regelmatig beroep op de diensten van Hura”, vertelt ze. “Vooral om na te gaan of de competentieprofielen van een aantal (interne) kandidaten voor leidinggevende functies inderdaad klopten met onze bevindingen in de preselectie én met de realiteit. 

Die controle verliep via assessments die zowel op het vlak van de voorbereiding, de uitvoering als de terugkoppeling zeer vlot verliepen. De rapportering gebeurde steeds zeer grondig en de informatie die we kregen over de kandidaten was zeker verhelderend. De kandidaten waar we, na het assessment van Hura, mee zijn voortgegaan, lijken de verwachtingen in te lossen.”

Meer weten over assessment en development centers?

Neem vrijblijvend contact op