Danone Logo

“Uit alle reacties blijkt dat we zeer innovatief bezig zijn. En Hura heeft daar een zeer grote bijdrage aan geleverd.”

Hura begeleidt het innovatieve Sky-project bij Danone

Katrien Van Hees is verantwoordelijke organisatie-ontwikkeling voor de Danone-plant in Rotselaar. Daar worden voornamelijk ‘drinks’ gemaakt, met in de hoofdrol Actimel en daarnaast ook Danacol, Activia drinks en de Gervais drankjes. In de fabriek werken zo’n 230 arbeiders, in het distributiecentrum een honderdtal supply chain medewerkers. Enkele jaren geleden lanceerde HR, hand in hand met het fabrieksmanagement, het Sky-traject dat de fabrieksorganisatie van de toekomst zou uittekenen. Hura stond hier mee aan de aftrap. Katrien Van Hees vertelt…

“Het Sky-project is er gekomen omdat het huidige competentiesysteem voor onze arbeiders na elf jaar zijn grenzen had bereikt. Door onze medewerkers de kans te geven bij te leren en hen te laten groeien, zowel individueel als in team, stijgt de kwaliteit van de arbeid én de resultaten van Danone, een win-win voor beide partijen. Tegelijkertijd zijn we op zoek gegaan naar andere vormen van werkorganisatie richting zelfsturende teams, die de performantie van onze fabriek op een hoger niveau kunnen tillen. Om dit project tot een goed einde te brengen, wilden we beroep doen op een externe partner.”

Competente, persoonlijke benadering

“Ik ken Leen Peeters van een vorige werkervaring. Ze was me toen opgevallen als iemand die inhoudelijk zeer competent is, een rustige aanpak heeft en vooral probeert te luisteren en te begrijpen .”

De samenwerking van Danone met Hura is begonnen in 2010, na een grondige screening van een aantal mogelijke HR-partners, zowel door de HR-afdeling bij Danone, als door het productiemanagement. Ook deze laatsten zagen een samenwerking met Hura helemaal zitten, vooral door de luisterende benadering van Leen en omwille van haar expertise in productieorganisaties. Ik bewonder Leen vooral omdat ze onze mensen heeft benaderd met de twee voeten op de grond, zonder ‘fancy’ slides en grote managementinzichten, maar op een zeer persoonlijke en pragmatische manier. Dat typeert haar visie op HR-begeleiding. En dat was exact de benadering die we in Rotselaar nodig hadden.”

“Nadat Hura aan boord was, hebben we een aantal reflectiedagen georganiseerd om samen na te denken over de toekomstige organisatie. Leen heeft daar een boeiende voorzet gegeven en samen met het team hebben we die ideeën verrijkt. Er werd een begeleidingscommissie en werkgroepen opgericht en in functie van onze ‘Visie 2020’ zijn we onze toekomstige arbeidsorganisatie gedetailleerd gaan uittekenen, inclusief functiebeschrijvingen, gedetailleerde competenties, een nieuwe functieclassificatie en een nieuwe loonstructuur.”

“Vooral de procesmatige aanpak is anders geweest, want zowel de arbeiders, de teamleaders als de vertegenwoordigers van de vakbond werden actief betrokken in de werkgroepen. Door deze participatieve aanpak zijn we er in geslaagd om op een zeer constructieve wijze een akkoord uit te werken rond de toekomstige arbeidsorganisatie. Een akkoord waar ook de (meeste) vakbondsafgevaardigden zich in konden vinden. En dat is toch een zeer mooi resultaat.”

Van innovatie tot benchmark!

“Nu gaan we stap voor stap naar de implementatie van dit akkoord. De zonemanagers, die nieuwe cellen moeten gaan leiden, zijn ondertussen aangeduid, we zijn volop bezig met het invullen van de functies en daarnaast worden er ook heel wat opleidingen gegeven om alle competenties op het juiste niveau te krijgen. In een volgende fase starten we met assessments van onze teamleiders in het kader van hun ontwikkelingspad en natuurlijk zullen we Hura daar ook bij betrekken.”

“Het Sky-traject heeft ondertussen een zekere bekendheid gekregen bij de HR-en fabriekscommunity van de Danone-groep. We hebben in Rotselaar de voorbije dagen collega’s uit wel zeven verschillende landen op bezoek gehad, die allemaal geïnteresseerd waren in onze aanpak m.b.t. het Sky-project en in de Danoners Academy. Uit alle reacties blijkt dat we zeer innovatief bezig zijn. En Hura heeft daar een zeer grote bijdrage aan geleverd.”

Met het Sky-traject heeft Danone een aantal zeer specifieke doelstellingen voor ogen. We zetten ze nog even op een rijtje:

  • meer groei- en ontwikkelingskansen creëren voor de medewerkers in de fabriek, meer mogelijkheden geven om door te groeien en om competenties te ontwikkelen.
  • de verantwoordelijkheid om problemen te signaleren en op te lossen meer naar de vloer brengen (idem voor initiatieven rond het verbeteren van kwaliteit en veiligheid).
  • medewerkers meer in competente teams laten samenwerken voor een grotere slagkracht op de werkvloer.
  • erkenning geven aan medewerkers die zich ontwikkelen en meer taken op zich nemen.
  • creatie van een grotere flexibiliteit in de fabriek voor betere resultaten.

Op zoek naar HR-advies of ondersteuning bij een organisatieontwikkelingstraject?

Neem vrijblijvend contact op