Peter Morren

“Deze loopbaanstap had ik nooit gezet zonder de steun van Hura.”

Hoe ben je bij Hura terechtgekomen?

Peter : “Om economische redenen werd ik ontslagen uit mijn functie als ‘IT Infrastructure Manager West-Europa’. Enerzijds was ik opgelucht, want diep in mijn hart wist ik dat ik liever een meer mensgeoriënteerde job zou doen. Maar desondanks was dat ontslag toch een ingrijpende gebeurtenis waar ik even overheen moest komen. Ik was vooral bezorgd om de mensen die ik zolang gecoacht had en nu noodgedwongen moest achterlaten.”
“Zelf had ik tot op dat ogenblik geen ervaring met outplacement. Mijn echtgenote wel, maar voor haar was dat niet zo positief geweest. In mijn eerste contact met Johan van Hura vroeg ik hem dan ook om me even wat tijd te gunnen om een en ander op een rijtje te zetten. Johan heeft daar alle begrip voor getoond en dat vond ik wel fijn.

Hoe ging dat in zijn werk?

Peter : “Ik heb de eerste maanden na mijn ontslag met Johan voornamelijk gesprekken gevoerd om het verwerkingsproces te ondersteunen. Maar pas toen het outplacementtraject echt van start ging, zijn we mijn skills en competenties in kaart gaan brengen. Uit mijn persoonlijkheidsanalyse bleek inderdaad dat ik bij mijn vorige werkgever niet in de juiste functie zat. Een meer mensgeoriënteerde job in HR zou me veel beter liggen. Johan hielp me bij het heroriënteren en bij het uitwerken van de gepaste sollicitatiedocumenten. Na een tweetal sollicitaties bij grotere bedrijven heb ik voor mezelf echter moeten vaststellen dat een job als werknemer in een vaste structuur geen soelaas zou bieden. Ik werd daar in een vakje geplaatst en dat wilde ik niet.

Het zelfstandigendom?

Peter : “Samen met Johan ben ik dan mijn opties als zelfstandige gaan onderzoeken. Johan heeft me laten inzien wat er binnen mijn bereik lag. Hij heeft mee de mogelijkheden onderzocht en effectief de deur opengezet die me toeliet om de overstap te kunnen maken. Vrij snel heb ik dan de beslissing genomen om voor het statuut van zelfstandige te kiezen. De maanden tussen de beslissing en de effectieve start heb ik me grondig voorbereid: een businessplan opgemaakt, cursussen gevolgd en samen met Johan de mogelijkheden van de KMO-markt verder geëxploreerd. Ook op vlak van het zoeken naar de juiste opleidingen heeft de expertise van Johan mij uitstekende tips gegeven.

Wat heb je uit je outplacementperiode aan inzichten meegenomen?

Peter : “Uit de outplacementbegeleiding is mijn missie in het leven duidelijk naar voor gekomen. Concreet: ik wil mensen verder brengen. Bij mijn vorige werkgever had ik al een van de betere afdelingen van het bedrijf omdat ik zoveel coachte. 

En hoe staan de zaken er vandaag voor?

Peter : “Ik durf ondertussen stellen dat de outplacementbegeleiding is uitgemond in een succesverhaal. Na een half jaar mocht ik al een elfde klant aan mijn portefeuille toevoegen. Ik krijg fijne reacties van mijn klanten, zowel van de werkgevers- als van de werknemerszijde. Mijn doelstellingen van dit jaar zijn reeds bereikt en het mooie is dat we er ook financieel van kunnen rondkomen. Als ik op dit elan kan doorgaan is dat voor mij prima.”

Peter : “Conclusie van dit verhaal: de weg die ik nu ben ingeslagen had ik nooit kunnen afleggen zonder Hura. Ik heb van Johan en zijn collega’s niet alleen een nieuw doel in mijn leven gekregen, maar ook een pak knowhow. Meer zelfs, Johan is nu niet langer mijn outplacementcoach, maar een professioneel klankbord en toeleider van potentiële opdrachtgevers. En die samenwerking doet echt deugd!”

Meer weten over outplacement en ons aanbod?

Neem vrijblijvend contact op