“Zeer sterk aan HURA vind ik dat ze tijdens dit traject (developmentcenter, POP, opleiding) meerdere gesprekken met me gevoerd hebben en ons bedrijf echt hebben leren kennen. Zo bouw je een band op met elkaar en zoek je “samen” naar oplossingen.”

‘De dag zelf heb ik als heel positief ervaren. Ik werd zeer goed ontvangen en er werd telkens goed toegelicht wat er stond te gebeuren. 
In het begin was ik natuurlijk zeer benieuwd naar wat er allemaal op me af ging komen, welke testen ik zou moeten doorstaan etc. Maar na het overlopen van de agenda was ik al een heel stuk op mijn gemak gesteld. Toen was ik klaar om er tegenaan te gaan en alles zo goed mogelijk uit te voeren.
Hura stelt zich ook erg flexibel op. Zo had ik, wegens tijdsgebrek 1 test vooraf nog niet kunnen invullen. Ze gaven me rustig de tijd en pasten dit vlot in het programma in.

Voor mij was het de eerste keer dat ik deelnam aan een developmentcenter. Ik was zeer blij dat ik deze kans kreeg. Ik ben immers nog jong en kan nog veel bijleren. 
Via een developmentcenter leer je je sterktes en aandachtspunten kennen en van daaruit kan je verder gaan. Iedereen heeft ontwikkelpunten. belangrijk is om hiervan te leren. Slechts wanneer je je verbeterpunten kent kan je doorgroeien en jezelf verder ontwikkelen.

Hura doet dit alles op een zeer professionele en geruststellende manier.

Ook het feedbackgesprek heb ik zeer positief ervaren. Er is samen met Hura een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) opgemaakt. Dit heb ik nu voor ¾ afgewerkt. Bijvoorbeeld de workshops rond communicatie met Hura zijn me erg bijgebleven en helpen me dagelijks nog verder om vlot gesprekken te voeren, positieve en negatieve feedback te geven aan mijn mensen en hen ook te coachen in deze technieken. Zo leer je met mensen omgaan en door de juiste manier van communiceren te gebruiken ben je al een aardige stap vooruit.

Zeer sterk aan HURA vind ik dat ze tijdens dit traject (developmentcenter, POP, opleiding) meerdere gesprekken met me gevoerd hebben en ons bedrijf echt hebben leren kennen. Zo bouw je een band op met elkaar en zoek je “samen” naar oplossingen.

De mensen van Hura praten verstaanbare taal, ze geven bruikbare tips en tricks die je dagelijks kan gebruiken in het coachen en aansturen.

Ik ben een tevreden klant ;)

Meer weten over assessment en development centers?

Neem vrijblijvend contact op