De thema’s waarrond we coachen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Vaak gaat het over het aanscherpen van vaardigheden en competenties in de professionele context, zoals sturend en coachend leiding geven, helder communiceren, omgaan met verandering of beter beslissingen nemen. Maar het kan bijvoorbeeld evenzeer een vraag omtrent interne loopbaanbegeleiding of stress & burn-out coaching zijn.

Het coachingtraject

Het coachingtraject begint bij de vraag tot ontwikkeling. Samen met de deelnemer en de opdrachtgever wordt deze vraag verder uitgediept en scherp gesteld:

  • waarom is verandering gewenst?
  • waarin kan de deelnemer groeien?
  • waarin wil de deelnemer verbeteren?
  • wat willen deelnemer en bedrijf bereiken?

Deze informatie verwerken we in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat we als leidraad gebruiken tijdens de coaching. Het POP zorgt ervoor dat we resultaatsgericht aan de slag gaan en dat er een engagement is van zowel de deelnemer als de organisatie. 

De coachingsessies zelf verlopen via een interactief proces. Tijdens dit proces verwerft de deelnemer inzicht in zichzelf, zijn functioneren, zijn krachten, valkuilen, weerstanden, overtuigingen en motivatoren. Aan de hand van een doelgerichte bevraging brengt onze coach een proces op gang dat de deelnemer stimuleert tot zelfreflectie en actie. Tijdens elke sessie wordt een actieplan uitgewerkt, waarmee de deelnemer aan de slag kan gaan. 

Hura voorziet telkens een terugkoppeling naar de organisatie, zowel tussentijds als op het einde van het traject. Tijdens dit driehoekgesprek bespreekt de coachee het coachingstraject en zijn POP samen met de opdrachtgever en Hura coach. Hierdoor kunnen de actiepunten verder opgenomen en geintegreerd worden in de dagelijkse werkcontext van de coachee. 

Individuele coaching met Lumina Spark

Tijdens individuele coaching zetten we waar nodig professionele tools in zoals Lumina Spark. Dit is een innovatief instrument dat inzichten verschaft in persoonlijke gedragsvoorkeuren. Het creëert bewustwording omtrent het eigen handelen en de impact ervan op anderen. Het legt krachten en spanningsvelden bloot en het geeft concrete handvaten om hiermee aan de slag te gaan. 

Via een online vragenlijst genereren we een persoonlijke profielschets met de kwaliteiten en mogelijke valkuilen van de coachee. De profielschets vormt een sterke basis boordevol inzichten om tijdens de coachingssessies mee aan de slag te gaan. 

Interne loopbaanbegeleiding

Een actief loopbaanbeleid is niet meer weg te denken in organisaties van vandaag.  Medewerkers zijn meer dan eens actief bezig met hun loopbaan, gezien maatschappelijke evoluties zoals de einde loopbaanproblematiek en het bewuster willen omgaan met de werk-privébalans in verschillende fasen van hun loopbaan. 

Ook voor werkgevers wordt het loopbaanbeleid steeds belangrijker in de bedrijfsvoering om aan de steeds hogere eisen te beantwoorden én om medewerkers te blijven boeien en te binden aan de organisatie. Vanuit deze noden kan een organisatie loopbaanbegeleiding aanvragen voor haar medewerkers in functie van het beter functioneren in de functie, bewustwording omtrent mogelijkheden en het ontdekken van loopbaanopties. Lees meer over onze aanpak van loopbaanbegeleiding in organisaties.

 

Hura Foto 49

De coaches van Hura

De coaches van Hura zijn opgeleid en gecertificeerd als coach. We gebruiken professionele technieken om het coachingsproces te begeleiden. Daarnaast beschikken we over een ruime bedrijfservaring waardoor we in staat zijn om coachingsvragen te kunnen kaderen in een bredere organisatiecontext.

Ervaringen

Video: "Hura bekijk het hele plaatje. En dat was bij mij een serieuze pot."

In dit interview met haar coach Maya deelt deze krachtige vrouw haar ervaringen tijdens deze woelige en onzekere tijd. Kortom, een krachtig verhaal van talent in beweging!
Video: "Hura bekijk het hele plaatje. En dat was bij mij een serieuze pot."

Bekijk video
Hura als vaste HR partner

Hura heeft al enkele jaren een fijne en duurzame samenwerking met Wit-Gele Kruis op diverse HR vlakken
Hura als vaste HR partner

Bekijk video
Medewerkers bloeien open dankzij de combinatie van groepstraining met individuele coaching

De sterke groei van Hezemeer vroeg om andere competenties van de leidinggevenden. Hezemeer besliste om de organisatie en haar leidinggevenden verder te versterken en ontwikkelen. Ank Vanbaelen, receptieverantwoordelijke, was een van de deelnemers van dit traject. 
Medewerkers bloeien open dankzij de combinatie van groepstraining met individuele coaching

Lees meer
Hezemeer investeert in talent

Sauna- en wellnesscentrum Hezemeer koos ervoor om samen met Hura te werken aan de verdere ontwikkeling van de organistie. Facility Manager Christof Tubeeckx blikt terug op het traject en deelt zijn persoonlijke ervaringen. 
Hezemeer investeert in talent

Lees meer

Op zoek naar een individueel coachingstraject voor je medewerker?

Wij dragen zorg voor de noden van de coachee en de organisatie.

Neem vrijblijvend contact op