Het coachingtraject

In het coachingtraject vertrekken we van concrete knelpunten en definiëren we samen de ontwikkelingsdoelen. Een teamcoachingstraject start daarom steeds met een gesprek om de ontwikkelingsbehoeften van de organisatie en het team te bespreken. Vanuit deze specifieke behoefte werken we een programma uit en kunnen we resultaatsgericht aan de slag gaan. Hura maakt gebuikt van allerlei professionele technieken en tools ter ondersteuning van het het coachingproces.

Enkele vragen & cases van onze klanten

“Een team dat vandaag niet zo goed functioneert zal in de nabije toekomst de nodige uitdagingen  moeten aangaan. Kunnen jullie ons helpen, zodat ze elkaar beter gaan begrijpen en de samenwerking verbetert?”

“Een team gaat door een fase van verandering waardoor de spanningen in het team opgelopen zijn. We zoeken een manier om de problemen aan te pakken en om het team te versterken.”

“In onze organisatie evolueren we meer naar een vlakke structuur waarin de rol van het team belangrijker wordt. We willen onze teams coachen in eigenaarschap en zelfsturing.”

Teamcoaching met Lumina Spark

Tijdens teamcoaching zetten we waar nodig professionele tools in zoals Lumina Spark. Dit is een innovatief instrument dat inzichten verschaft in persoonlijke gedragsvoorkeuren. Het creëert bewustwording omtrent het eigen handelen en de impact ervan op het team. Daarnaast verschaft het inzicht in en begrip voor de voorkeuren van andere teamleden. Het legt krachten en spanningsvelden bloot en het geeft concrete handvaten om hiermee aan de slag te gaan.

Via een online vragenlijst genereren we een persoonlijke profielschets met de kwaliteiten en mogelijke valkuilen van de deelnemer. De tool biedt de mogelijkheid om de onderlinge verhoudingen van een team in kaart te brengen. Via oefeningen worden problemen bespreekbaar gemaakt en leren teamleden hun kwaliteiten in te zetten om tot oplossingen te komen. Deelnemers gaan op een interactieve manier in gesprek over elkaars kwaliteiten en ontwikkelpunten. Door het creëren van een gemeenschappelijke taal ontstaat er wederzijds begrip en wordt feedback geven vereenvoudigd. Hierdoor is Lumina Spark:

  • een stevige basis voor het versterken van teams
  • ideaal voor het ontdekken en optimaal benutten van teamvaardigheden
  • een onderbouwde input voor het omgaan met conflicten in een team
  • een instrument om de dialoog en de samenwerking binnen een team te verbeteren rekening houdend met persoonlijkheidsverschillen 
  • een perfect startpunt voor persoonlijke ontwikkeling 
Hura Foto 53

De coaches van Hura

De coaches van Hura zijn opgeleid en gecertificeerd als coach. We gebruiken professionele technieken om het coachingsproces te begeleiden. Daarnaast beschikken we over een ruime bedrijfservaring waardoor we in staat zijn om coachingsvragen te kunnen kaderen in een bredere organisatiecontext.

Ervaringen

Hura als vaste HR partner

Hura heeft al enkele jaren een fijne en duurzame samenwerking met Wit-Gele Kruis op diverse HR vlakken
Hura als vaste HR partner

Bekijk video
Hezemeer investeert in talent

Sauna- en wellnesscentrum Hezemeer koos ervoor om samen met Hura te werken aan de verdere ontwikkeling van de organistie. Facility Manager Christof Tubeeckx blikt terug op het traject en deelt zijn persoonlijke ervaringen. 
Hezemeer investeert in talent

Lees meer
3Master teamcoaching

3Master zet in op teamcoaching om samenwerking te versterken
3Master teamcoaching

Lees meer

Geprikkeld om meer te weten over de mogelijkheden van teamcoaching voor jouw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op