Je kan bij ons terecht voor beleidsmatige vragen over selectie, onthaal, integratie, functioneren, evalueren en ontwikkeling van medewerkers

We maken graag tijd om samen met jou een analyse te maken en te bekijken hoe deze vraag kadert in jouw doelstellingen op korte en langere termijn. 
Onze consultants begeleiden je bij het uitwerken van HR processen en tools tot en met de implementatie op de werkvloer.

Wat kan dit concreet betekenen? 

  • Uitvoeren van een HR-scan om je huidig personeelsbeleid in kaart te brengen, om van daaruit onderbouwde verbetervoorstellen en actieplannen te adviseren      
  • Opstarten of verbeteren van evaluatieprocessen, zoals functionerings- en evaluatiegesprekken
  • Onder de loep nemen van motivatie- en absenteïsmeproblematieken en uitbouwen van een verzuimbeleid 
  • Uitwerken van een onthaal- en integratietraject voor nieuwe medewerkers 
  • Onderzoeken van functionerings- en motivatieproblemen in teams, coachen naar verbetering 
  • Optimaliseren van de werkbaarheid in je organisatie en het werkvermogen van je medewerkers en teams
  • Uitwerken van opleidingen in HR-thema’s zoals verzuimgesprekken, loopbaangesprekken, selectiegesprekken
Hura Foto 57

Nood aan een klankbord of professionele partner?

Wij helpen je graag verder.

Neem vrijblijvend contact op