Herken je deze signalen van disfunctioneren? Verhoogd absenteïsme of verloopcijfer, inefficiënte manier van werken, stressproblemen, veelvuldige kwaliteitsproblemen, communicatieproblemen, inzetbaarheidsproblemen,… 

Een grondige analyse van de problematieken vormen een eerste, fundamentele stap. Onze consultants helpen je bij deze analyse en begeleiden je bij het opzetten van verbetertrajecten.

Jouw vraag is ons vertrekpunt. Na de analyse werkt onze consultant een plan van aanpak uit met een beschrijving van de verschillende stappen, de voorziene tijdsinvestering en het benodigde budget. 

Voorbeelden van trajecten

  • Uittekenen van een organogram met functie- en competentieprofielen, teamrollen, inzetbaarheidsmatrixen
  • Opzetten van nieuwe organisatievormen om de efficiëntie van werkprocessen en de betrokkenheid van medewerkers te verhogen
  • Onder de loep nemen van het werkvermogen en de werkmotivatie in jouw organisatie en het uitwerken van verbeteractieplannen
  • Evalueren van je organogram en het potentieel van medewerkers in key-posities, in functie van toekomstige uitdagingen van de organisatie
  • Begeleiden van een transitieproces: van het uittekenen van de missie en visie tot en met de nieuwe organisatiestructuur, opdrachten en rollen
Hura Foto 57

Nood aan een klankbord of professionele partner?

Wij helpen je graag verder.

Neem vrijblijvend contact op