Afhankelijk van de individuele situatie biedt Hura ondersteuning aan om problemen met betrekking tot stress en burn-out aan te pakken. 

Stress en burn-out coaching

Via coaching (individueel of in groep) begeleiden we personen in problematieken die te maken hebben met stress en burn-out. Hiermee willen we in de eerste plaats voorkomen dat medewerkers langdurig ‘uit’ zijn wegens burn-out. Daarnaast ondersteunen we personen die omwille van tijdelijke of structurele stress-situaties niet meer goed kunnen functioneren in hun job.

We werken op de bewustwording met betrekking tot stressbeleving, de individuele stressfactoren en de oorzaken van disfunctioneren. Samen met de deelnemer onderzoeken we de contextfactoren en de gedragsmechanismen waardoor hij uit zijn comfortzone geraakt en sterk verhoogde stress ervaart. We kijken daarbij naar verschillende aspecten:

  • Fysieke en mentale situatie
  • Emotionele situatie
  • Relationele situatie

Tijdens de coaching gaan we samen op zoek naar strategieën en praktische handvaten om op een ‘gezonde manier’ met stress om te gaan. We leren hoe de deelenemer zaken bespreekbaar kan maken en oefenen vaardigheden waarmee hij zijn grenzen kan aangeven en bewaken. 

Re-integratietraject

Wanneer je medewerker langdurig afwezig geweest is wegens stressproblematieken, is het belangrijk om zijn terugkeer op de werkvloer goed voor te bereiden. Hura ondersteunt zowel de organisatie als de medewerker om de re-integratie vlot en duurzaam te laten verlopen. 

Met de medewerker staan we stil bij de factoren en gebeurtenissen die aan de grondslag lagen van de stressgerelateerde afwezigheid. We kijken dan zowel naar aspecten die te maken met bv. zijn persoonlijkheid, de jobinhoud, de arbeidsorganisatie, relationele aspecten, werkomstandigheden.  

Tijdens deze coaching zullen we enerzijds de persoonlijke vaardigheden van de medewerker versterken zodat hij adequater kan omgaan met factoren die stress bij hem uitlokken, bv. communicatievaardigheid, assertiviteit, grenzen bewaken, enz. Anderzijds bekijken we samen met de organisatie waar eventueel aanpassingen in de werkcontext nodig en mogelijk zijn.  

Loopbaanbegeleiding ter preventie van burn-out

Stresssymptomen kunnen ook uitgelokt worden door loopbaanproblematieken, bv. een vastgelopen loopbaan, het ‘Peter principle’: het functioneren op een niveau van onbekwaamheid, moeilijkheden met een nieuwe organisatiecontext of -cultuur, niet kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de organisatie m.b.t. functie-invulling, enz.    

Via een loopbaanbegeleiding spitten we deze problematieken uit, werken we aan bewustwording en brengen we de coachee in beweging om de nodige stappen te zetten die zijn loopbaan weer in de goede richting brengen. Dit doen we in nauw overleg met de organisatie die het loopbaanprogramma initieert zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden.  Meer informatie over onze aanpak vind je op de pagina loopbaanbegeleiding in organisaties

Hura Foto 58

Heb je een specifieke case in kader van stress & burn-out waarmee je aan de slag wil gaan?

Wij helpen je graag verder.

Neem vrijblijvend contact op