Als spilfiguur in een organisatie hebben leidinggevenden een cruciale rol om deze spanningen op te vangen en om het team te helpen met de verhoogde druk om te gaan.

Hura biedt verschillende vormen van ondersteuningen aan voor leidinggevenden om met het thema van stress en burn-out om te gaan in hun omgeving, zowel naar hun team, de individuele medewerkers als naar het management toe. 

Workshop stress en burn-out 

In deze workshop leren we leidinggevenden hoe ze symptomen van stress en burn-out kunnen herkennen, hoe ze deze thema’s bespreekbaar kunnen maken, en welke de kapstokken zijn om stress te reduceren en burn-out te voorkomen zowel voor zichzelf als voor de medewerkers. We werken op zelfreflectie: wat geeft mij stress, hoe reageer ik hierop, welk effect heb ik hierdoor op mijn omgeving?
Tevens reflecteren we over de werkomgeving en de elementen die verhoogde druk bij de medewerkers veroorzaken: wat geeft mijn medewerkers stress? Waarom is de ene medewerker hier gevoeliger aan dan de andere? We leren hen om een alarmprofiel omtrent stress op te maken.

Als onderbouw in deze workshop maken we gebruik van een persoonlijkheidstypering die inzicht geeft in stressfactoren en energiegevers voor verschillende types van personen en hoe ze als leidinggevende hun gedrag hierop kunnen afstemmen.

Hura Foto 58

Wil je je leidinggevenden ondersteunen en versterken zodat ze beter kunnen inspelen op het thema stress & burn-out?

Wij helpen je graag verder.

Neem vrijblijvend contact op