Het traject

Interne loopbaanbegeleiding op vraag van een organisatie/werkgever heeft tot doel medewerkers te coachen inzake specifieke loopbaanvragen. We starten daarom met een intake bij de werkgever om de concrete situatie en verwachtingen helder in kaart te brengen. 
 
Vervolgens gaan we aan de slag met de betrokken medewerker. We exploreren diverse pijlers bij de persoon (‘mijn jobinhoud’, ‘mijn werkomstandigheden’…) om te begrijpen waar de loopbaanvraag zich vooral situeert. Vervolgens gaan we dieper in op de desbetreffende pijlers om voldoende inzicht te krijgen in hoe de zaken samenhangen met elkaar:
 
  • Zelfanalyse: ‘mijn ik’ in kaart brengen d.m.v. oefeningen, persoonlijkheidsanalyse en gesprekken
  • Vanuit deze zelfanalyse de link leggen met je werkomgeving: waar zit de mismatch? 
  • Hoe omgaan met deze mismatch? Welke keuzes kunnen we maken? Welke noden zijn er? 
Tijdens het proces van de loopbaanbegeleiding vervolledigen we samen met de coachee stap voor stap het loopbaanontwikkelingsplan (LOP). Dit plan omvat de loopbaanvraag, de resultaten van de zelfanalyse, de werkmissie, de conclusies over de huidige werksituatie en een actieplan voor de toekomstige loopbaan. 
 
Het finale LOP wordt vervolgens teruggekoppeld aan de organisatie tijdens een driehoeksgesprek, zodat coachee en werkgever samen kunnen bepalen welke acties haalbaar en wenselijk zijn. Dit met als einddoel het werkwelzijn en functioneren van de coachee binnen de organisatie te optimaliseren. 

Wil je loopbaanbegeleiding aanbieden aan een medewerker?

Wij helpen je graag verder.

Neem vrijblijvend contact op