Hr Tip Ofthemonth 4

Moeten we jullie nog overtuigen van het belang van talentontwikkeling in je organisatie? Jullie aanwezigheid op onze ontbijtsessie en enthousiaste reacties op het thema gaven ons alleszins het duidelijke signaal dat dit thema hoog op de agenda van elke HR professional staat. 

In een eerder nieuwsbericht deelden we daarom reeds 10 tips omtrent talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding. In onze ontbijtsessie werden deze verder toegelicht en kwamen twee praktijkcases aan bod. Om jullie te blijven inspireren, besloten we om elke tip verder uit te diepen en om te zetten in een 'maandelijkse' mailing. 

Toegegeven, maandelijks is niet gelukt... Maar we houden ons aan ons woord en bezorgen jullie de komende periode nog 6 tips! 

Wat kwam er reeds aan bod in de vorige HR-tips?

HR-tip 1: De visie is van iedereen!

Maar hoe breng je een visie tot leven? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij de visie?  En hoe zorg je voor een zinvolle doorvertaling van de visie naar teams, opdrachten en medewerkers?

HR-tip 2: Hoe geef je medewerkers goesting om zich te blijven ontwikkelen?

Als medewerkers mee zijn met de visie van je organisatie is je volgende uitdaging hen te stimuleren om hun competenties te ontwikkelen en in te zetten. 
Maar hoe pak je dit aan? Hoe weten medewerkers welke competenties ze in de toekomst nodig zullen hebben? En hoe breng je het idee over dat levenslang leren in elke job noodzakelijk is en bovendien ook kansen biedt voor persoonlijke ontwikkeling? 

HR-tip 3: Loopbaangesprekken: hype of noodzaak?

Als organisatie moet je flexibel kunnen inspelen op continue veranderingen. Werknemers zijn dan weer op zoek naar hoe ze hun loopbaan flexibel kunnen invullen in functie van hun talenten, ambities en privéleven. Een succesvol loopbaanbeleid zorgt ervoor dat medewerker en organisatie elkaar wederzijds versterken. Wat is de meerwaarde van een loopbaangesprek in dit proces? 

HR-tip 4: Investeer in een kweekvijver van talent

In onze vierde HR-tip geven we insteken omtrent het proactief ontwikkelen van competenties in functie van de verdere groei van zowel medewerker als organisatie.

 

Nog niet ingeschreven voor de HR-tips? Laat je gegevens achter in onderstaand formulier zodat we je mee kunnen opnemen in onze mailinglist.