Team

Succesvolle afronding sluiting Chillfis

In mei 2019 startten we de begeleiding van 65 werknemers van het voedingsbedrijf Chillfis in Schoten. Focus in het traject lag op groei, competentieversterking en kennisverruiming. Er werden meer dan 60 opleidingen gevolgd in diverse domeinen. Door onze aanpak op maat vonden 78% van de deelnemers na 6 maanden terug een duurzame plaats op de arbeidsmarkt.  

In 2020 varen we vastberaden verder op die koers 

In januari starten we de begeleiding op van de werknemers die betrokken zijn in de herstructurering bij Mora in Mol en de sluiting van de P&C winkel in Antwerpen. We bieden hierbij steeds een op maat uitgewerkt traject en spelen daarbij in op de eigenheid van de betrokken werknemers en hun vertrekomstandigheden. Voor de deelnemers uit het traject van Mora zal er een kennismakingsbeurs georganiseerd worden in Balen.  

Ook bij Mondelez in Herentals zullen we vanaf april 2020 de begeleiding starten van werknemers die betrokken zijn in het herstructureringsplan daar. Gezien het groot aantal SWT’ers bij de afvloeiers vereist dit traject een specifieke aanpak. We zetten extra in op thema’s zoals het correct invullen van hun positie als werkzoekende binnen de SWT-regeling (bijv. inzetbaarheid arbeidsmarkt, mogelijkheden vrijwilligerswerk,...). 

Maximale aandacht voor fitheid

In elk traject besteden we veel aandacht aan maximale fitheid, zowel op mentaal vlak als op vlak van arbeidsmarktnoden. Deelnemers kunnen daarbij intekenen in keuzeworkshops zodat ze zichzelf gericht kunnen versterken en goed inzicht krijgen in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We kijken daarbij breder dan klassieke sollicitatietraining en zetten op die manier in op duurzame loopbanen.

Om ons hierin verder te professionaliseren, starten we 2020 met de certificering van onze coaches in het gebruik van een nieuwe tool rond loopbaanfitheid, Career Coach. 

Zijn er binnen jouw organisatie kansen voor werknemers die wij in deze trajecten begeleiden of wil je graag meer info over de kennismakingsbeurs die we organiseren?

Neem contact op