Eb7dc054f210239bb5ad141bd37ac7d5f06751f2

In mei is de Algemene Vordering Gegevensbescherming, beter bekend als de GDPR, in werking getreden. Hura neemt de bescherming van de persoonsgegevens ter harte. We hebben daarom een GDPR-traject aangevat om ons ervan te verzekeren dat onze werking in alle conformiteit verloopt. 

U kan onze vernieuwde privacy policy nalezen op onze website. Deze behandelt voornamelijk de manier waarop wij omgaan met de gegevens van personen in begeleiding en overige personen waarmee we in contact zijn. Aan onze klanten zullen we een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens voorstellen.  

Graag delen we nog een tip om beter met de privacy van werknemers om te gaan. Stuur persoonlijke documenten (zoals CV's) van medewerkers niet door per mail, maar sla ze op in systeem (e.g. cloud) waarin toegangsrechten  zijn bepaald. Dit is niet alleen veiliger, het zorgt er ook voor dat alle data centraal bewaard worden. Dit maakt het ook gemakkelijker als je na een aantal jaren een CV van iemand die niet werd aangenomen wil verwijderen...