Hr Tip1

‘Kus de visie wakker’ is een mooie metafoor om duidelijk te maken dat je visie betekenis krijgt wanneer ze leeft in alle geledingen van je organisatie. Als iedereen begrijpt en ziet welke richting het bedrijf uitgaat en zich hier ook mee kan identificeren dan zorgt dit voor verbinding en zet het mensen in beweging.

De visie is van iedereen!

Maar hoe breng je de visie tot leven? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij de visie?  En hoe zorg je voor een zinvolle doorvertaling van de visie naar teams, opdrachten en medewerkers? 

Als je vertelt en uitlegt hoe externe veranderingen en evoluties de focus en strategie van je organisatie veranderen en welke impact dit heeft, reik je het kader aan om deze veranderingen te kunnen begrijpen en om hier mee invulling aan te geven.

Zo begeleidde we bijvoorbeeld een onderwijsorganisatie bij het (her)formuleren van hun visie in het kader van een fusietraject én een sterk gewijzigde regelgeving. In dit traject leverde de nieuwe visie het grondplan voor de verdere uitwerking van nieuwe doelstellingen, structuren en rollen. Doordat de medewerkersgroep actief betrokken werd bij deze oefening nam dit veel onduidelijkheid en onzekerheid weg. Op die manier was het voor hen ook makkelijker om de veranderingen in opdrachten en rollen te begrijpen en om keuzes te maken mbt hun loopbaan en verdere ontwikkeling. Lees hier de volledige case 'GO! de 3master.

Wanneer je de visie van de organisatie vertaalt naar de doelstellingen van een afdeling of team zorgt dit voor een gemeenschappelijke focus en een sterke teamidentiteit. 

In samenwerking met de HR-afdeling van een internationaal constructiebedrijf werkten we een dag lang rond de vraag: wat is de visie en opdracht van onze HR afdeling in een situatie van groei en in een sterk veranderende context? Ter voorbereiding bevroegen de deelnemers de interne klanten over hun visie op HR en hun noden aan ondersteuning. Dit leverde inzichten op die meegenomen werden in de erg levendige workshop.  Het resultaat: op één dag ontwierpen we een onderbouwd HR-plan en werden er talloze projecten gedefinieerd die in lijn liggen met de nieuwe visie. Bovendien zorgde de workshop voor veel verbinding en enthousiasme in het team. 

Als de visie voor een team duidelijk is, kunnen (nieuwe) rollen, taken en verantwoordelijkheden makkelijker in kaart gebracht worden. Neem ook eens even afstand van de bestaande functies en laat medewerkers vervolgens zelf nadenken over het verdelen en invullen van opdrachten in het team. Een teammatrix is een ideaal instrument om vanuit kwaliteitenoefeningen rollen te verdelen of taken toe te eigenen. 

Met Lumina Spark brengt Hura kwaliteiten in kaart van medewerkers en teams. Het geeft inzicht in hoe ieder optimaal ingezet wordt in het team en welke taken en rollen daarbij het beste fitten. In combinatie met een workshop of teamoverleg kunnen we de uitdagingen van een afdeling verbinden aan individuele kwaliteiten en drijfveren van de verschillende teamleden. Wees maar zeker dat zo je talent in beweging wordt gezet!

Leestip: bestseller ‘Kus de visie wakker - Organisaties energiek en effectief maken van Hans van der Loo, Jeroen Geelhoed, Salem Samhoud. Uitgeverij Academic Service | 1e druk, 2007

Wat als de teams mee zijn met de visie van je organisatie? Hoe zorg je er vervolgens voor dat elke medewerker geactiveerd is om zich verder te ontwikkelen en zijn kwaliteiten maximaal in te zetten? Dat lees je in onze tweede HR-tip! Nog niet ingeschreven voor de volledige reeks? Doe het hier.  

Staat je organisatie of team voor uitdagende veranderingen? Of wil je teamleden gerichter inzetten en ontwikkelen in functie van de veranderende noden van een afdeling?

Wij helpen je graag op weg! We denken mee na over het plan van aanpak, zetten de juiste tools in om meer inzicht te krijgen in je team(s) en gaan hands-on aan de slag via workshops. 

Neem vrijblijvend contact op