Hr Tip 6

Als organisatie evolueer je mee met de veranderende markt. Alleen zo blijf je rendabel en aantrekkelijk voor (potentiële) klanten. Deze evoluties hebben echter vaak een impact op je bedrijfsprocessen, je manier van werken én op het functioneren van je medewerkers. Meer dan ooit worden organisaties geconfronteerd en uitgedaagd om hun medewerkers op de juiste manier te ondersteunen en doorheen die veranderingen te loodsen. 

Via deze HR-tip helpen we jou om situaties te herkennen waaruit de behoefte aan loopbaanbegeleiding kan ontstaan en schetsen we de mogelijkheden die je als werkgever hebt om begeleiding aan te bieden. 

In welke situaties kan een medewerker behoefte hebben aan loopbaanbegeleiding?

  • Je bent als organisatie snel gegroeid en/of geëvolueerd, met een duidelijke impact op de tijdsbesteding en het takenpakket van één of meerdere medewerkers;
  • De samenstelling van het team verandert of er wordt een nieuwe leidinggevende aangesteld;
  • Je stelt andere verwachtingen aan de manier van aansturen van medewerkers, de stijl van leidinggeven en het monitoren van werkzaamheden;
  • Je medewerker is niet volledig mee met de nieuwste technologieën of ICT, evoluties in een vakgebied, ... ;
  • Een grondige wijziging in een medewerker zijn privé situatie: het krijgen van kinderen, verhuizing, scheiding of ziekte van partner of kind, ... ;
  • Je medewerker heeft nood aan een nieuwe uitdaging, wil groeien in zijn functie of zijn kwaliteiten op een andere manier inzetten.

Wanneer ontevredenheid en/of mismatches met de job niet uitgesproken worden, blijven deze vaak sluimeren. Het risico bestaat dat goede medewerkers, waarin je geïnvesteerd hebt, onverwachts vertrekken. 

Ga actief het gesprek aan wanneer je opmerkt dat je medewerker vast loopt in zijn loopbaan. Zo vermijd je het mogelijk afhaken van een goede medewerker.

Een medewerker die niet goed functioneert in functie A, kan met de juiste loopbaanbegeleiding helemaal openbloeien in functie B. 

De twee bekendste mogelijkheden zijn het syteem van loopbaancheques en het inschakelen van een externe partner

Via het systeem van loopbaancheques kan een medewerker op eigen initiatief aankloppen bij een loopbaancentrum. Het systeem wordt door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd: de medewerker betaalt slechts 10 euro per uur, met een maximum van 8 uur loopbaanbegeleiding. Als werkgever kan je een medewerker adviseren om externe loopbaanbegeleiding te volgen via dit systeem. Dankzij het derde betalerssysteem is het zelfs mogelijk dat jij als organisatie de bijdrage van de medewerker (10 euro p/u) bekostigt. 

Het voordeel van dit systeem is uiteraard de kostprijs. Het nadeel is dat het volledige traject vertrouwelijk is. Weet dus dat je als werkgever geen betrokken partij bent in dit traject en er dus geen informatie met je gedeeld wordt. 

Stimuleer je medewerkers om loopbaanbegeleiding te volgen en maak loopbaanvragen bespreekbaar. Zo kan je proactief handelen en word je niet te laat geïnformeerd wanneer belangrijke beslissingen al genomen zijn.

Daarnaast beslissen steeds meer organisaties om te investeren in een externe partner die hun medewerkers begeleiden in hun loopbaan. Op die manier moeten ze zich niet houden aan de beperkingen in het aantal uren én de anonimiteit van het systeem van loopbaancheques. Een loopbaantraject kan dus ook op initiatief van de werkgever gestart en op maat uitgewerkt worden. De externe coach stimuleert de medewerker om de loopbaanvraag op een neutrale en open manier onder de loep te nemen. Dankzij regelmatige driehoekgesprekken tussen coach, medewerker en werkgever krijg je meer duidelijkheid over de achterliggende oorzaken en opgedane inzichten tijdens de begeleiding. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om als werkgever mee aan tafel te zitten wanneer het gaat over oplossingen. 

Beide opties hebben hun voor- en nadelen. Het belangrijkste is te bekijken wat voor de organisatie doorslaggevend is om te kiezen voor een bepaald type begeleiding. Als HR-specialist willen we uiteraard graag samen met u bekijken welke optie voor u en uw medewerkers de beste is. 

Leestip: het boek "loopbaan-ankers' van Edgar H. Schein uitgegeven bij Academic Service, is nog steeds een basiswerk in loopbaanbegeleiding. Het persoonlijk loopbaananker, een combinatie van talenten, drijfveren en waarden geven richting bij het zoeken en vinden van de baan die bij een persoon past.

Benieuwd naar hoe Hura loopbaanbegeleiding aanpakt in organisaties? Klik dan hier.

Nog vragen over hoe je als werkgever loopbaanbegeleiding kan aanpakken?

Neem gerust contact op, als gespecialiseerd loopbaankantoor denken we graag met je mee. 

Neem vrijblijvend contact op