Format Afbeelding Social Media (6)

Officiële erkenning krijgen van ons werk doet deugd. We komen als beste outplacementkantoor uit de gunning van VDAB voor de uitbesteding van Outplacement in het kader van het Sociaal Interventiefonds (tender SIF4).  De offertes werden beoordeeld door een VDAB-lezersgroep, samengesteld uit vak experten. We kregen als feedback dat ons outplacement een absolute meerwaarde betekent voor de doelgroep. Daar zetten wij met trots onze handtekening onder!

Concreet betekent dit dat we ook de komende jaren de mensen gaan ondersteunen die getroffen worden door een faillissement en hen gaan versterken in hun zoektocht naar werk. Onze regionale focus ligt op de Kempen, Mechelen en Limburg. 

Onze aanpak vertaalt zich in een outplacement dat verder gaat dan alleen ondersteuning naar werk. Het Hura team biedt een intensief en professioneel coaching programma met maatwerk en zorg voor elke deelnemer. Wij laten mensen pas los als ze goed terecht komen. Daar staan wij voor.