Hura Digitaal

Sinds enkele weken verloopt ook bij Hura alles anders. In onze bij uitstek 'mensen' business waarin nabijheid met onze deelnemers, coachees en klanten onmiskenbaar belangrijk is, worden we uitgedaagd om onze dienstverlening in een snel tempo aan te passen.

Concreet betekent dit dat de face-to-face begeleidingen en contacten noodgedwongen on hold staan in al onze activiteitsdomeinen. Toch zijn onze coaches meer dan ooit actief aan de slag. Het is daarbij ons doel om dezelfde kwalitatieve dienstverlening te waarborgen zoals onze klanten dat van ons gewoon zijn.   

Hura slaat in een versneld tempo de digitale weg in

Alle collega’s werken met vereende krachten vanuit 'hun kot' om deze beweging te maken. Ook intern zetten we nu alle talenten in beweging!  

In outplacement wordt een digitaal platform opgezet om onze meer dan 500 deelnemers te begeleiden. Nu reeds zetten onze coaches aangepaste tools en apps in om via video en chats in contact te zijn met de deelnemer. De deelnemers blijven op die manier verzekerd van een kwalitatieve en persoonlijke begeleiding op maat van hun ondersteuningsnoden. Er wordt daarnaast ook gewerkt aan een online platform om ook op lange termijn de face-to-face begeleiding uit te breiden met online oefeningen en ondersteuning.  

Ook onze coachingstrajecten en loopbaancoaching zetten we op verzoek van de deelnemer of klant verder via online tools. Ps: ook tijdelijk economisch werklozen hebben recht op een loopbaancheque.

We merken dat ook in deze moeilijke tijden nog vele bedrijven op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Zij kunnen op Hura een beroep doen voor een online assessment. Dit verloopt volledig vanop afstand waarbij de kandidaat gelijkwaardige testen en simulatieoefeningen doet als in een klassieke setting. Via video & chat blijft de coach steeds in contact met de deelnemer en gidst hij hem door het proces. Onze eerste online assessments staan reeds gepland.

Hura zit dus niet stil en blijft bereikbaar en beschikbaar voor klanten en deelnemers. Onze coaches zijn meer dan ooit gemotiveerd om alle ondersteuning te voorzien opdat we ook nu talenten in beweging kunnen brengen!

Heb je een vraag voor ons? Nood aan een professioneel klankbord of enkele praktische tips?

We delen graag onze kennis en expertise met jullie.

Neem contact op