Heinz

Het begeleidingstraject

Nog tijdens de tewerkstelling kregen de werknemers van Heinz coaching aangeboden zowel in groep als individueel. Deze coachings waren gericht op loopbaanoriëntatie en competentieversterking. In totaal nam 95% van de betrokkenen hieraan deel. 

De bedrijven in de regio werden geïnformeerd en we ontvingen massaal vacatures.  Een kennismakingsbeurs leverde zeer mooie contacten op voor de deelnemende bedrijven/werkzoekenden en resulteerde in effectieve arbeidscontracten.

Een belangrijk gevolg van het vroegtijdig gestart begeleidingstraject : meer dan 100 opleidingen werden georganiseerd! Door gerichte coaching werd al snel duidelijk dat heel wat werknemers hun competenties nog willen verbreden/actualiseren ...    I.s.m. IPV werden meer dan 100 opleidingstrajecten opgestart gaande van zeer technisch georiënteerde opleidingen tot algemene en managementvaardigheden.

De hierboven beschreven acties zorgden ervoor dat er een versnelde start kon genomen worden in het outplacementtraject waardoor er nu (25/1/2015) reeds 73 personen aan de slag zijn.

De hertewerkstellingscijfers

  • 50% van de personen die terug een job hebben zijn opnieuw in de voeding aan het werk
  • belangrijk criterium inzake keuze nieuwe werkgever blijft afstand woon/werk     
  • de naambekendheid van het bedrijf bepaalt mee de keuze

Momenteel zijn er nog 30 personen op zoek naar een nieuwe job :

Het betreft voornamelijk werknemers die in december of januari uit dienst gegaan zijn.       

Voor geïnteressserde werkgevers         

  • meer info over outplacement : neem contact op met Johan Maes - johan@hura.be          
  • doorgeven van actuele vacatures : neem contact op met Miete Thys - miete@hura.be