Huis Mora

In 2015 startte Mora een nieuw initiatief met name ‘Het huis van Mora’. Met dit bouwproject wil Mora vooral inzoomen op het werkvermogen van haar medewerkers. Mora klopte aan bij Hura om dit project mee vorm te geven en te ondersteunen.

Mora en Hura kozen ervoor om via workshops rechstreeks in gesprek te gaan met de medewerkers over deze thema’s. Het was immers belangrijk te achterhalen hoe medewerkers hun werk en de organisatie beleven en op welke manier signalen van onvrede begrepen moesten worden. Daarnaast was het ook cruciaal om te weten wat de medewerkers als positief ervaren zodat Mora hier op kan verder bouwen.

Zowel via vragenlijsten als in de workshops zoomde Hura in op een aantal thema’s waarbij ook rekening werd gehouden met de 5 A’s van arbeid (arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties, arbeidsvoorwaarden):

  • De sfeer in ons team en in het bedrijf
  • Mijn bijdrage in het team en aan het bedrijf
  • Mijn job, de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
  • De werkomgeving, de uitrusting en verloning

Resultaten?

Hura ging na de workshops aan de slag met de vele positieve en constructieve feedback, ervaringen, ideeën, … Enkele voorbeelden van de sterktes bij Mora: de fijne sfeer in de teams, de werktijden en uurroosters, de duidelijke organisatiestructuur en functies, afwisseling in de job, de bijkomende arbeidsvoorwaarden en aandacht voor het algemeen welzijn, …

De werkpunten werden gegroepeerd en samengebracht in zeven thematische “bouwprojecten” waarbij Hura vervolgens mee nadacht om deze projecten verder vorm te geven.

Voor het eerste project ‘communicatie’ werd al een bouwteam aangesteld. Een interne werkgroep, met leden uit alle afdelingen, buigt zich over belangrijke issues omtrent het overleg in het bedrijf, de informatiedoorstroom en de contact,- en ontmoetingsmomenten. In eerste instantie wordt er gemikt op zeer concrete en zichtbare acties die effect ressorteren op korte termijn (quick wins). De leden van de werkgroep oordelen over de belangrijkheid van de verbeterpunten en de haalbaarheid van voorgestelde verbeteringen. In dit veranderingsproces worden verbeteringen van onderuit mee vorm gegeven. Het geheel van de werkgroepen wordt gedragen door het management van Mora dat zelf betrokken wordt in de werkgroepen en via een stuurgroep de trajecten mee opvolgt.

Vervolgstappen?

Er werd gekozen voor een stapsgewijze aanpak waarbij de verschillende thema’s achtereenvolgens worden aangepakt en de bouwteams de fakkel aan mekaar doorgeven zodat de continuïteit van het bouwproject verzekerd wordt. Thema’s die nog op de plank liggen:

Samenwerking in de organisatie, integratie van nieuwe medewerkers, ongelijkheid, persoonlijke ontwikkeling en opleiding, werkomstandigheden, interne regels/afspraken/procedures

Via deze verbetertrajecten wil Mora het werkvermogen en de werkgoesting van medewerkers boosten. Wanneer we straks met z’n allen langer aan de slag zullen blijven wil Mora de juiste condities creëren om dit mogelijk te maken.