Coaching 9

Lumina Spark: een innovatief instrument

Lumina Spark is een innovatief instrument dat inzichten verschaft in uw persoonlijke gedragsvoorkeuren, maar ook in die van anderen. Het creëert bewustwording omtrent het eigen handelen en verschaft inzicht en begrip voor de voorkeuren andere teamleden. Lumina Spark kan daardoor in uw organisatie leiden tot meer verbinding, een verhoogde bewustwording en een verbeterde samenwerking.

Een genuanceerde persoonlijkheidsmeting

Lumina is een genuanceerde persoonlijkheidsmeting die een heleboel eigenschappen in kaart brengt en telkens apart meet in verschillende contexten, bv. in de dagelijkse context of onder stress.

Dit levert geen stereotype op van het individu, maar een genuanceerd beeld dat een krachtige uitnodiging is tot persoonlijke ontwikkeling op aantoonbare kwaliteiten en aandachtspunten.

Waarom kiest Hura voor Lumina Spark?

Door het ontdekken van het potentieel en continu ontwikkelen van medewerkers bouwt Hura dagelijks mee aan de duurzame groei en veerkracht van individuen en organisaties. Hura kiest voor Lumina omdat de vragenlijst resulteert in een genuanceerde profielschets die toelaat om ingezet te worden voor diverse doeleinden en daarbij telkens vertrekt vanuit een ontwikkelingsgericht en persoonlijk perspectief.

Hoe kan uw organisatie ermee aan de slag?

De online vragenlijst genereert een persoonlijke profielschets met de kwaliteiten en mogelijke valkuilen van de deelnemer. Daarnaast wordt beschreven op welke manier de persoon zijn kwaliteiten inzet in de dagelijkse werkomgeving en in een overbelaste context. De methodiek werkt met eenvoudig te onderscheiden kleuren en praktisch toepasbaar taalgebruik. De tool kan ingezet worden voor individuele ontwikkeling, maar biedt ook de mogelijkheid om een team in kaart te brengen. Het legt krachten en spanningsvelden bloot en geeft concrete handvaten om de samenwerking en communicatie binnen een team te verbeteren.

  • een ideaal startpunt voor persoonlijke ontwikkeling
  • een stevige basis voor het versterken van teams
  • onderbouwde input voor het omgaan met conflicten
  • versterkt de dialoog en samenwerking binnen een team rekening houdend met persoonlijkheidsverschillen

Enkele vragen & cases van onze klanten

“Een team dat vandaag niet zo goed functioneert zal in de nabije toekomst de nodige uitdagingen moeten aangaan. Kunnen jullie ons helpen, zodat ze elkaar beter gaan begrijpen en de samenwerking verbetert?”

“Wij willen als organisatie de inzetbaarheid van onze medewerkers verbeteren en daartoe een programma voor persoonlijke ontwikkeling ontwerpen. Kunnen jullie een coachtraject op maat aanbieden?”

“Wij willen de effectiviteit van ons management verbeteren. Kunnen jullie een leiderschapsontwikkelingsprogramma ontwikkelen en implementeren?”

Geprikkeld om meer te weten over Lumina Spark en de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met Leen Peeters via leen@hura.be of 0479/439.519 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.