French Fries 5332766 1920

Reeds in mei 2015 werd er een tewerkstellingscel opgericht om de getroffen werknemers te ondersteunen. Deze cel is een samenwerking tussen VDAB, vakbond, sectorfonds IPV, Hura en McCain. De eerste acties werden reeds ondernomen en elke getroffen werknemer heeft de mogelijkheid om tijdens de nog lopende tewerkstellingsperiode beroep te doen op de begeleidingsactiviteiten.

Door Hura werden er reeds diverse infosessies georganiseerd en momenteel kunnen de werknemers specifieke themasessies volgen die erop gericht zijn om hen de nodige inzichten naar een nieuwe job te bieden. Daarnaast kan elke werknemer ook beroep doen op individuele coaching met betrekking tot zijn/haar specifieke loopbaanvragen en - behoeften. 

Bovenstaande activiteiten versterken de pro-activiteit van de werknemers in hun zoektocht naar een nieuwe job. Omdat het einde van het jaar stilaan in zicht komt wil Hura ook deze werknemers extra onder de aandacht brengen van potentiële nieuwe werkgevers. 

Daarom startte Hura een arbeidsmarktcel op om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.

 

Dd 11/2015