Vdab 55plussers

Outplacement: het leven zoals het is

Hura begeleidde in 2020 meer dan 950 werkzoekenden via outplacement naar een nieuwe tewerkstelling. Wat opvalt is dat de groep van 55-plussers hierin sterk vertegenwoordigd is.

Als outplacement expert krijgt Johan Maes regelmatig de vraag of die 55-plussers nog wel terug aan het werk willen en of outplacement dan nog wel zin heeft voor hen?

Vanuit de media wordt daarbovenop het beeld geschetst dat er voor deze groep weinig kansen zijn op de actuele arbeidsmarkt. Een doemscenario dus om als 55-plusser opnieuw op zoek te moeten gaan naar werk. Of bollen ze toch niet liever uit?

Kortom veel vooroordelen en negatieve beeldvorming. Hoog tijd voor een reality check! 

"Vanuit onze praktijk hebben we pakkende voorbeelden dat outplacement wel degelijk zin heeft voor de 55-plusser.  Hura boekt hierin prachtige resultaten." 

Hoe slagen we daarin? Door het begeleidingstraject met de juiste ingrediënten te kruiden.

Wil je weten welke ingrediënten dat zijn? Neem dinsdag 2 maart deel aan het webinar van VDAB.

Samen met Filip Lemaitre, oprichter van Bureau 50 verkennen we de 55-plusser en zoeken we naar de juiste hefbomen om deze generatie op de arbeidsmarkt verder te helpen.

Tijdens dit webinar zal Johan Maes de begeleidingsaanpak van Hura toelichten. 

Je zal onder andere vernemen:

  • Hoe we erin slagen om 55-plussers goesting te laten krijgen om terug aan de slag te gaan
  • Hoe we samen met hen erin slagen om werkgevers te overtuigen om die 55-jarige een nieuwe volwaardige kans te geven
  • Wat Bruce Springsteen in dit verhaal betekent
  • Hoe het vergaan is met die 62 jarige taxichauffeur die in een faillissement terecht is gekomen, fysiek niet meer in staat is om die verschillende shiften te doen maar gezien zijn werkverleden in Nederland nog 5 jaar moet werken…
  • Of met technicus Jan, die op brugpensioen wil, zes maanden tekort komt, erin slaagt de knop om te draaien en als 61 jarige nog aan de slag gaat
  • Of met die ontslagen manager die zelf zijn weg wel zou vinden maar achteraf ontzettend dankbaar is dat we zijn hertewerkstellingstraject de juiste richting hebben laten uitgaan

Kortom geen theoretische modellen, wel praktische tips en sprekende voorbeelden. 

Wil je je inzichten omtrent werk en 55-plussers verruimen? Schrijf dan zeker in via onderstaande link.

Schrijf je in