Het A-H certificaat, een concreet hulpmiddel voor kortgeschoolden bij ontslag

Kortgeschoolden die ontslagen worden, hebben het – vaak bij gebrek aan diploma – niet gemakkelijk om terug een nieuwe job te vinden. In de praktijk blijkt echter dat deze kandidaten vaak over competenties beschikken die je niet meteen uit hun diploma kan afleiden. Deze persoonsgebonden competenties (gedrag en attitude) nemen aan belang toe bij de rekrutering van laaggeschoolde medewerkers.

Hura ontwikkelde daarom het A-H certificaat, als instrument voor kortgeschoolden om hun persoonsgebonden competenties zichtbaar te maken. 
In het A-H certificaat worden acht kerncompetenties op objectieve wijze weergegeven:

  1. verantwoordelijkheidszin
  2. zelfstandigheid
  3. stressbestendigheid
  4. (prestatie)motivatie
  5. samenwerkingsbereidheid
  6. communicatievermogen
  7. aanpassingsvermogen
  8. leerbereidheid

Deze competenties worden voor elke kortgeschoolde geobjectiveerd:

  • op basis van drie persoonlijkheidstesten (algemene persoonlijkheidsvragenlijst, prestatie/motivatietest, arbeidsattitude)
  • op basis van de bevindingen tijdens de tewerkstellingsperiode bij de vorige werkgever.

Het A-H certificaat is dus het resultaat van wetenschappelijke testresultaten aangevuld met persoonlijke ervaringen. Er wordt niet gewerkt met scores maar met ‘waarderingsomschrijvingen’. Zowel de positieve punten als de ontwikkelingspunten komen daarbij aan bod.