Het competentiebilan maakt verworven competenties zichtbaar!

Bedrijven gaan bij aanwerving vaak op zoek naar specifiek verworven competenties, zowel op technisch als op niet-technisch vlak. Naast de beroepstechnische vaardigheden wordt er steeds meer belang gehecht aan de werkhouding of gedragscompetenties van kandidaat-werknemers. Daarnaast is het voor werkzoekenden niet eenvoudig om hun vaardigheden te verwoorden en aan te tonen.

Hura ontwikkelde daarom een nieuw instrument om competenties in kaart te brengen en te benoemen: het competentiebilan. Dit instrument kan zowel ingezet worden bij outplacementtrajecten, als bij organisatieontwikkeling, bijvoorbeeld bij loopbaanbegeleiding of bij het uitwerken van een vormingsbeleid.

Samen met de deelnemers maken we de verworven competenties zichtbaar en benoemen ze, zodat ze direct bruikbaar worden tijdens de zoektocht naar een nieuwe job of in het kader van de persoonlijke ontwikkeling.

Het competentiebilan bestaat uit 3 luiken:

Technisch functionele competenties

Dit onderdeel verschaft de deelnemer inzicht in de brede waaier van technisch/functionele competenties die hij tijdens zijn loopbaan ontwikkeld heeft. Door een duidelijk en helder taalgebruik worden inzichten verworven over hoe bedrijfseigen kennis en vaardigheden ook ingezet kunnen worden in andere bedrijven/sectoren.

Gedragscompetenties

Het luik ‘attitude/gedrag’ is een essentieel onderdeel van elk selectiegesprek. Werkgevers trachten hier inzicht in te krijgen via een gedragsgericht interview, persoonlijkheidstesten, assessments voor de hogere functies, enz.

Via het competentiebilan verwerft de deelnemer zelf een scherp inzicht in deze competenties. Hiervoor worden de resultaten van persoonlijkheidstesten getoetst en aangevuld met bevindingen vanuit de praktijksituatie. Het resultaat is een zeer waarheidsgetrouw beeld van de medewerker.

Elders verworven competenties

De elders verworven competenties vervolledigen het beeld van de deelnemer. Door een gerichte bevraging van de competenties die de deelnemer buiten zijn beroepscontext verworven heeft, worden deze zichtbaar en aantoonbaar gemaakt. Zichtbaar, door ze te benoemen en aantoonbaar door samen met de deelnemer op zoek te gaan naar concrete realisaties.