Het oriëntatierapport zorgt voor een bewustere jobkeuze

Voor de werkzoekende in het outplacementtraject kan Hura eveneens een oriëntatierapport opstellen. Dit rapport kan vrij vroeg in het begeleidingstraject opgemaakt worden en zal het inzicht van de deelnemer in zijn competenties en gedragskenmerken verhogen en concretiseren. Het oriëntatierapport volgt uit de antwoorden van de werkzoekende op een wetenschappelijk gefundeerde persoonlijkheidsvragenlijst enerzijds en twee gedragsgerichte interviews anderzijds.

Het oriëntatierapport geeft meteen ook aan welke professionele context het best past bij de werkzoekende. Op basis van dit rapport kan Hura eveneens aanbevelingen doen naar de oriënteringsmogelijkheden van de kandidaat op de arbeidsmarkt. Op die manier kan een werkzoekende op een meer gefundeerde basis een beslissing rond de uiteindelijke jobkeuze nemen en zal hij minder geconfronteerd worden met verassingen eens hij terug aan de slag is.