“Een partner die ons begrijpt”

Hura personeelsadviesbureau

Uw partner voor

Ben je als werkgever op zoek naar een bureau dat je kan helpen bij het in kaart brengen en managen van competenties? Wens je meer te weten over onze outplacementdiensten of coaching? Zoekt u een partner in werving en selectie of voor potentieelbeoordeling?

Wil je als werknemer meer weten over hoe HURA een outplacementbegeleiding concreet aanpakt? Ga dan naar onze pagina voor werknemers. Of ben je op zoek naar een vitaminekuur voor jouw loopbaan, volg dan loopbaancoaching.

Wil je gewoon meer weten over HURA en onze activiteiten, klik dan hier verder op deze homepagina.

Nieuws

27 Oktober 2016 Hura viert 10-jarig bestaan

Hura bestaat 10 jaar en dat hebben we samen met een 60-tal klanten en partners gevierd in de feestzaal van de Serres Van Gorp in Arendonk. 

Leen en Johan blikten vol trots terug op de afgelopen 10 jaar en de groei die Hura in die periode heeft gemaakt zowel in activiteitsdomeinen als in team. 'We kunnen vandaag bouwen op een ploeg van een 20-tal zeer competente en gedreven consultants die zich dagelijks inzetten in onze outplacement en talentactiviteiten.'

Hura mag zich ondertussen een gevestigde waarde noemen in verschillende HR domeinen in de regio en is uitgegroeid tot een vaste partner voor heel wat kleine en grotere bedrijven. 

Ook Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, zette mee zijn schouders onder de feestelijkheden. Hij kent Hura van bij de start en gunde ons een blik op de toekomst van de arbeidsmarkt in Vlaanderen en zelfs Europa en de groeiende rol die job-talent daarin zal spelen. 

Daarna was er gelegenheid om gezellig bij te praten bij een hapje klaargemaakt door Cookings en een streepje swingende jazz van de muzikanten van Jazz Delivery.

 

11 Juli 2016 Hura bouwt mee aan 'Het Huis van Mora'

In 2015 startte Mora een nieuw initiatief m.n. ‘Het huis van Mora’. Met dit bouwproject wil Mora vooral inzoomen op het werkvermogen van haar medewerkers. Mora klopte aan bij Hura om dit project mee vorm te geven en te ondersteunen. Vanuit het besef dat een goed werkvermogen van elke medewerker en een werkbare job de sleutel zijn voor werkgoesting en een duurzame inzetbaarheid ging Mora aan de slag met een onderzoek om vervolgens een aantal sterktes maar ook belangrijke pijnpunten bloot te leggen. Samen werd er gezocht naar een geschikte aanpak, zodat elke medewerker de gelegenheid kreeg om zijn visie en bezorgdheden weer te geven.

Mora en Hura kozen ervoor om via workshops rechstreeks in gesprek te gaan met de medewerkers over deze thema’s. Het was immers belangrijk te achterhalen hoe medewerkers hun werk en de organisatie beleven en op welke manier signalen van onvrede begrepen moesten worden. Daarnaast was het ook cruciaal om te weten wat de medewerkers als positief ervaren zodat Mora hier op kan verder bouwen.

Zowel via vragenlijsten als in de workshops zoomde Hura in op een aantal thema’s waarbij ook rekening werd gehouden met de 5 A’s van werkvermogen. (arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties, arbeidsvoorwaarden):

• De sfeer in ons team en in het bedrijf

• Mijn bedrage in het team en aan het bedrijf

• Mijn job, de leer en ontwikkelingsmogelijkheden

• De werkomgeving, de uitrusting en verloning

Resultaten?

Hura ging na de workshops aan de slag met de vele positieve en constructieve feedback, ervaringen, ideeën, … Enkele voorbeelden van de sterktes bij Mora: de fijne sfeer in de teams, de werktijden en uurroosters, de duidelijke organisatiestructuur en functies, afwisseling in de job, de bijkomende arbeidsvoorwaarden en aandacht voor het algemeen welzijn, …

De werkpunten werden gegroepeerd en samengebracht in zeven thematische “bouwprojecten” waarbij Hura vervolgens mee nadacht om deze projecten verder vorm tegeven.

Voor het eerste project ‘communicatie’ werd al een bouwteam aangesteld. Een interne werkgroep, met leden uit alle afdelingen, buigt zich over belangrijke issues omtrent het overleg in het bedrijf, de informatiedoorstroom en de contact,- en ontmoetingsmomenten. In eerste instantie wordt er gemikt op zeer concrete en zichtbare acties die effect ressorteren op korte termijn (quick wins). De leden van de werkgroep oordelen over de belangrijkheid van de verbeterpunten en de haalbaarheid van voorgestelde verbeteringen. In dit veranderingsproces worden verbeteringen van onderuit mee vorm gegeven worden. Het geheel van de werkgroepen wordt gedragen door het management van Mora dat zelf betrokken wordt in de werkgroepen en via een stuurgroep de trajecten mee opvolgt.

Vervolgstappen?

Er werd gekozen voor een stapsgewijze aanpak waarbij de verschillende thema’s achtereenvolgens worden aangepakt en de bouwteams de fakkel aan mekaar doorgeven zodat de continuïteit van het bouwproject verzekerd wordt. Thema’s die nog op de plank liggen:

Samenwerking in de organisatie, integratie van nieuwe medewerkers, ongelijkheid, persoonlijke ontwikkeling en opleiding, werkomstandigheden, interne regels/afspraken/procedures

Via deze verbetertrajecten wil Mora het werkvermogen en de werkgoesting van medewerkers boosten. Wanneer we straks met z’n allen langer aan de slag zullen blijven wil Mora de juiste condities creëren om dit mogelijk te maken.

 

 

16 November 2015 Klantenevent - Gluren bij de buren

Op donderdag 29 oktober organiseerde Hura haar derde klantenevent. Dit keer kozen we voor een erg praktijkgerichte sessie rond het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken en wat hiervoor belangrijke randvoorwaarden zijn. We nodigden daarom twee gastsprekers (tevens klanten van Hura), uit om een inspirerend en realistisch verhaal te brengen rond dit thema. Dit alles organiseerden we in het aangename en mooie kader van het complex Martinus in Zoersel.